Sojusz Lewicy Demokratycznej

Jerzy Jaskiernia

Prof. Jerzy Jaskiernia  – polski polityk, profesor nauk prawnych, poseł na Sejm PRL IX kadencji oraz na Sejm RP I, II, III i IV kadencji, były minister sprawiedliwości.

Ukończył Szkołę Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym w Sandomierzu oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w tym mieście. Studiował na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Za pracę magisterską Ministerialna koordynacja międzyresortowa otrzymał nagrodę I stopnia w ogólnopolskim konkursie Młoda myśl dla kraju. W latach 1972–1981 był asystentem, starszym asystentem i adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji UJ. W 1977 obronił tam pracę doktorską pt. Prawno-ustrojowa pozycja stanów USA i zagadnienie ich roli w realizacji zadań państwa, za którą otrzymał I nagrodę w konkursie miesięcznika „Państwo i Prawo”. Habilitował się w 1994, również z prawa konstytucyjnego, w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W 2000 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Zawodowo związany z Zakładem Współczesnych Systemów Politycznych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Od 1990 działał w SdRP, w 1999 przystąpił do Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Był posłem IX kadencji Sejmu PRL oraz w latach 1991–2005 I, II, III i IV kadencji Sejmu RP. Od 4 marca 1995 do 26 stycznia 1996 zajmował stanowisko ministra sprawiedliwości w rządzie Józefa Oleksego. W 2001 został wybrany z okręgu kieleckiego, w trakcie IV kadencji do 19 stycznia 2004 pełnił funkcję przewodniczącego klubu parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Był także przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych. Od 1994 zasiadał w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy w Strasburgu, gdzie pełnił funkcję I wiceprzewodniczącego Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka. W latach 2003–2004 był obserwatorem, a następnie członkiem Parlamentu Europejskiego.

Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza Zrzeszenia Prawników Polskich, Złotą Odznaką Honorową Zasłużonego dla Samorządu Radców Prawnych oraz Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury. Jest Honorowym Obywatelem Sandomierza.

 • Adres:
  ul. Starodomaszowska 30/54 25-315 Kielce
 • Telefon:
  41 366 33 07
 • E-mail:
  jerzyj@hot.pl
 • www:

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z