Sojusz Lewicy Demokratycznej

Szymon Jarzyna

Przewodniczący Rady Powiatu Kieleckiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pracuje w Urzędzie Gminy w Łopusznie, pełni w funkcje Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich, jest zarazem pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych. W latach 2007 - 2010 pełnił funkcje Członka Zarządu Powiatu Kieleckiego, Przewodniczącego Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka-Szpital Specjalistyczny w Kielcach. W latach 2009 - 2012 był Wiceprzewodniczącym Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kielcach. Uzyskał tytuł magistra na Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie Administracji Publicznej. Od ponad dziesięciu lat członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Powiecie Kieleckim, w którym pełnił funkcje Skarbnika na następnie Sekretarza Rady Powiatowej.

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z