Sojusz Lewicy Demokratycznej

Galeria: IV Wojewódzki Konkurs Wiedzy o UE w Jędrzejow


Fot.1 Stoisko gospodarzy prezentujących Niemcy Fot.2 i 3 Degustacja potraw przez komisję konkursową Fot. 4 Uczestnicy konkursu z wychowawcami Fot. 5,8,9 Ogłoszenie wyników konkursu Fot. 6 Zwycięska drużyna konkursu z zaproszonymi gośćmi i Komendantką hufca Fot.7 Komendant 13-1 Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie – organizator konkursu Fot. 10 Wręczenie nagród zwycięskiej drużynie.


Komentarze