Sojusz Lewicy Demokratycznej

Galeria: Świętokrzyskie: J. Wenderlich w Starachowicac


Spotkanie Wicemarszałka Sejmu RP Jerzego Wenderlicha ze starachowickimi samorządowcami.


Komentarze